KXE Styrteknik AB

KXE Styrteknik tillverkar styrutrustningar.

Våra kunder finns inom de flesta industrier, tex livsmedel och tillverkning, där våra utrustningar är en del av produktionen. Vi är även underleverantörer till tillverkare av maskiner, lyftdon, restaurangutrustningar, reningsverk …

Vi finns i Göteborg men våra produkter finns så långt bort som i Chile och Singapore!

Vår specialitet är att vara med från början i ett projekt och leverera ett helhetskoncept från krav och funktionsbeskrivning, elkonstruktion, automatikskåp och PLC-programmering till funktionsprovning, driftsättning och slutdokumentation, men vi tar även på oss att utföra valda delar ur den kedjan.

Kontakta oss för mer information!